Projekt-előkészítés

Megbízásaink során a munkánk fókuszában minden esetben egy fejlesztés vagy projektjavaslat áll. A projekt-előkészítési tevékenység célja, hogy ezeket a fejlesztéseket vagy projektjavaslatokat az Ügyfeleink célja szerint olyan módon elemezzük, hogy az elemzés segítségével a fejlesztési elképzelésnek a megvalósításában valós és az Ügyfelünk számára releváns módon támogassa a fejlesztéssel kapcsolatos további vezetői döntéseiben.

Pályázatmenedzsment

Szolgáltatás keretében részt veszünk Ügyfeleink fejlesztési elképzeléseinek formálásában, kialakításában, amely alapján elkészítjük és beadjuk a közösen kiválasztott pályázati felhívásra a projektjavaslatát. A pályázati felhívásokon Ügyfeleink jellemzően vissza nem térítendő támogatást igényelnek, amellyel a fejlesztési elképzelésük megvalósítása gyorsabban megtérül és/vagy kisebb kockázatot hordoz számukra.

Projektmenedzsment

Szolgáltatásunk során egy világosan meghatározott és általunk is felmért projekt erőforrásainak szervezésével és irányításával foglalkozunk, amely általános célja, hogy a projekt a szolgáltatásunk eredményeként, adott idő- és költségkereten belül, illetőleg a tervektől való indokolt eltérések mellett (azonosított és kezelt kockázatok, problémák), az Ügyféllel előre, közösen felállított sikerkritériumok szerint megvalósuljon.

Fejlesztéspolitikai tanácsadás

Szolgáltatásaink keretében stratégiai tanácsadási és igazgatásszervezési szolgáltatásokat kínálunk elsősorban a közszférához tartozó ügyfeleink részére. Ügyfeleink kifejezetten a fejlesztési támogatások tervezésében, koordinálásában és lebonyolításában érintett intézmények, szervezetek és gazdasági társaságok.

Szervezetfejlesztési tanácsadás

Szolgáltatás során közvetett vagy közvetlen módon a hosszú távon fenntartható szervezeti eredményességre ható szolgáltatást kínálunk Ügyfeleink részére. Szolgáltatásaink és kompetenciánk diagnosztikai, javaslattétel, megvalósítás-támogatási szerepkörben az alábbi területekre terjednek ki:

Equinox Consulting Kft. | 1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park) készítette: