Pályázatmenedzsment

A „Zirc, a Bakony fővárosa – Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén” című projekthez kapcsolódó pályázatmenedzsment

 
 
2008-2010
 
 
A projekt keretében létrejött a Ciszterci Apátság Monostori Látogatóközpont, amelyben az 1182-ben alapított apátság nyolcszáz éves múltját és műtárgyait mutatják be. Renoválták az épület főhomlokzatát, mellékszárnyait, helyreállították a díszudvart, és feltárták a középkori kolostor romjait. A munkálatok során kialakításra került az Apátság interaktív, családbarát szolgáltatásainak köre. A szórakoztatva tanítást a kiállításokon az interaktív terminálok és a többérintős képernyők biztosítják, a beépített monitorok pedig sokrétű történeti és művészettörténeti tartalmat szolgáltatnak. A megvalósuló új beruházások a tradíciók ápolásán túl környékbéli munkahelyeket is teremtettek, illetve felfuttatták a Bakonyban készített helyi termékeket.
 
Az Equinox Consulting feladata a pályázat és a fejlesztést megalapozó tanulmány elkészítése volt, melynek révén az Apátság a több mint 700 millió Ft-ból megvalósult turisztikai fejlesztéssel országos vonzerőt jelentő egyedi, tematikus bemutatóhellyé vált.
 
 

 
 

A „Várkert Bazár rekonstrukciója” projekt előkészítése, pályázat- és projektmenedzsmentje

 
 
2011-2014
 
 
A Várkert Bazár épületének felújítása során egy, az UNESCO által veszélyeztetettnek minősített műemlék épület felújítása és turisztikai tartalommal való megtöltése volt a cél. A Kormány 1375/2011. (XI. 8.) határozata indította el a projekt-előkészítési tevékenységet, amely eredményeként 2012 októberében megkötésre került a támogatási szerződés. A 7,4 milliárd Ft összköltségű kulturális támogatásból megújultak az épületek, kiállító- és rendezvényterek kerültek létrehozásra és kiépítésre került egy komplex turisztikai látogatómenedzsment-rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az épületegyüttes a Budai Vár turisztikai fogadóközpontja legyen. A mindig megújuló kulturális programok és a színvonalas vendéglátóhelyek az év minden szakában vonzerőt jelentenek a budapestiek és a turisták számára. Az egyik legfőbb újdonság a térszint alá süllyesztett multifunkciós rendezvénytér, amely technikai adottságainak köszönhetően kiválóan alkalmas színházi előadások, koncertek, konferenciák, gálavacsorák, divatbemutatók, kiállítások, bálok, de akár filmforgatások lebonyolítására is.
 
Az Equinox Consulting munkatársai a projekt előkészítésétől a projektmenedzsment lezárultáig részt vettek a projekt megvalósításában.
 
 

 
 

A „Máriagyűdi Kegyhely fejlesztése” projekt előkészítése, pályázat- és projektmenedzsmentje

 
 
2012
 
 
A közel 570 millió Ft összköltségű projekt keretében Magyarország egyik legrégebbi búcsújáróhelyének vallásturisztikai fejlesztése valósult meg. Olyan szolgáltatások kerültek kialakításra, melyek lehetővé teszik a modern zarándokturisztika igényeinek kiszolgálását. A munkálatok eredményeként megújult a kegytemplom homlokzata, az épületet statikailag is megerősítették. A szabadtéri oltárt és az Imaudvart fedett térré alakították, és rekonstruálták a Szent Ferenc ivókutat: helyreállították funkcióját, rendezték környezetét, valamint felújították a támfalakat és a tereplépcsőket. A kegyhely újdonsága a most kiépített térbeli rózsafüzér alapú sétány. A sétány mentén padokon pihenhetnek meg a megfáradt zarándokok. A beruházás során rendezték a Kálváriát is: a keresztút a stációk sorrendjében, szerpentin módjára cikcakkvonalban követi a terepet, ezáltal biztosítva akadálymentes és kevésbé meredek feljutási lehetőséget a híveknek. Megtörtént továbbá a Fájdalmas Szűzanya terének felújítása.
 
Az Equinox Consulting munkatársai a projekt előkészítésétől a projektmenedzsment lezárultáig részt vettek a projekt megvalósításában.
 
 

 
 

„A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” projekthez kapcsolódó pályázatmenedzsment

 
 
2013-2014
 
 
A Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a fővárosi Tér_Köz városrehabilitációs pályázat nyerteseként multifunkciós közösségi teret alakított ki a Heltai Jenő tér melletti lakóterületen, a lakótelep épületeivel körülhatárolt térben.  A beruházás eredményeként megújult a lakóépületek közötti park és sétány, Idősek Klubja jön létre a tér északi felén fekvő Szolgáltatóházban, és sor került a teret körülvevő parkolók felújítására, zöldfelületi rehabilitációjára is.
 
Az Equinox Consulting munkatársai a projekt előkészítési fázisában, a pályázatkészítésben vettek részt.
 
 

 
 

A „Különlegesen magas energia-hatékonyságú integrált adatközponti technológia és alapmodell fejlesztése” projekthez kapcsolódó pályázatmenedzsment

 
 
2013
 
 
Az 1993-ban alapított budapesti székhelyű vállalkozás közel 50 főt foglalkoztat. A hazai forrásból finanszírozott kutatás-fejlesztési pályázatának célja, hogy olyan adatközponti technológia és alapmodell jöjjön létre, amely megújuló energiák hasznosításával a lehető legkevesebb veszteséggel képes az adatközponti IT és a kiszolgáló infrastruktúra berendezések energiaigényét kiszolgálni, továbbá a működés során keletkezett hőt képes újrahasznosítani vagy újrahasznosításra továbbítani. A kutatási feladatok ennek mentén a megfelelő energiaellátási, átalakítási, elosztási és megújuló-energia termelési és tárolási innovatív technológiák kifejlesztésére irányulnak. A 424 millió Ft támogatásból megvalósult, több mint 600 millió Ft összköltségű projekt keretében elkészül egy energetikai szimulációs modell, megépül a laborkörnyezet, kifejlesztésre kerül egy intelligens energiaelosztási hálózat az adatközponti üzem működtetéséhez. 
 
Az Equinox Consulting munkatársai a pályázatmenedzsment feladatok végrehajtásában vettek részt.
 
 

 
 

A „Dél‐Alföldi EGS erőmű” projekttel kapcsolatos NER 300 pályázat menedzsmentje

 
 
2011-2012
 
 
A több mint 31 milliárd Ft összköltségű „Dél‐Alföldi EGS erőmű” projekttel a felelős konzorcium az Európai Bizottság NER 300 pályázatán szándékozott indulni. A magyar állam előminősítési pályázatán a projekt nyert, majd benyújtásra került Brüsszelnek. Kiterjedt, intenzív jogi, műszaki, pénzügyi, környezetvédelmi Due Diligence vizsgálatot követően az Európai Beruházási Bank (EIB) bevonásával 2012 decemberében az Európai Bizottság hivatalos döntése értelmében a pályázat a NER 300 keretében 11,3 milliárd Ft támogatást nyert. A technológia központi eleme egy megnövelt hatékonyságú geotermális rendszerre telepített villamos erőmű, mely a földkéreg hőtartalmának hasznosítását célozza elektromos áram előállításához. A megújuló, innovatív és fenntartható technológia alkalmazásával a forró kőzetek hőtartalmának kinyerése egy mesterséges repedésrendszerrel kialakított rezervoáron keresztül történik cirkuláltatott fluidum segítségével. A projekt célja az import energiaforrás kiváltása közvetlenül a hazai áramtermeléssel, valamint a helyi villamosenergia-termeléssel közvetett energetikai és térségfejlesztési előny biztosítása. A projekt keretében meg fog valósulni fúrás, EGS rezervoár létrehozása, bináris ciklusú erőmű létesítése elektromos energia előállítása céljából. A munkálatok 2016-ban kezdődtek a területen.
 
Az Equinox Consulting a fejlesztés előkészítésére, megvalósítására és majdani üzemeltetésére létrejött projektcégnek nyújtott pályázatmenedzsment szolgáltatást.
 
 

 
 

A „Pécsi és Székesfehérvári Egyházmegye közoktatási feladatainak minőségorientált fejlesztése” projekthez kapcsolódó pályázat- és projektmenedzsment

 
 
2015
 
 
A több mint 130 millió Ft-ból megvalósult projekt általános célja az volt, hogy a Székesfehérvári és a Pécsi Egyházmegye fenntartásában álló köznevelési intézmények vonatkozásában megerősítésre kerüljön az egyházi intézményfenntartói szerepkör. Megtörtént emellett az intézmények pedagógiai módszertanának felülvizsgálata és jó gyakorlatok alapján történő egységesítése a fenntartóváltásból eredő többletfeladatok hatékony ellátása érdekében. A projekt további célja volt a katolikus közoktatási intézmények különféle háttérrel rendelkező tanulói esélyeinek kiegyenlítése. A projekt eredményei révén lehetővé válhat az értelmi képességek és testi-lelki adottságok arányos fejlesztése. A pályázat megvalósítása során a speciális körülmények, adottságok figyelembevételével módszertani megoldások összegyűjtése történt az oktatás szakmai minőségének és hatékonyságának növelése érdekében. A projekt fontos célkitűzése volt, hogy a konzorciumi partnerek által fenntartott köznevelési intézményekben azonos integrált fenntartói és irányítási rendszer alakuljon ki, különösen minőségirányítás, adminisztráció, humánerőforrás-gazdálkodás, vezetői információs rendszerek és egyéb informatikai rendszerek tekintetében.
 
Az Equinox Consulting a pályázat megírásától egészen a megvalósításig segítette a projektet.
 
 

 
 

A transzformátor-gyártás telephelyi feltételeinek megteremtésére irányuló projekthez kapcsolódó pályázatmenedzsment és üzletiterv-készítés

 
 
2009-2011
 
 
A projekt átfogó célja, hogy a nyugat-dunántúli telephelyű vállalkozás az energiagazdálkodás piacán olyan pozíciót töltsön be, mely biztosítja a hosszú távú növekedés és jövedelmezőség lehetőségét. Ezen cél meghatározó lépése a transzformátorgyártás területén meghatározó piaci szereplővé válni. Átfogó cél volt továbbá, hogy a transzformátorgyártás során szerzett tapasztalatok révén olyan szakembergárda álljon rendelkezésre, mellyel a cég folyamatosan új termékek gyártása felé tud nyitni. A projekt konkrét célja a cég telephelye jelenlegi infrastruktúrájának, valamint eszköz- és csarnokkapacitásának fejlesztése, mely révén a meglévő és reálisan várható vevői igények kielégíthetőek lesznek. A közel 260 millió Ft-os támogatással megvalósult 865 millió Ft-os összköltségű projekt keretében megépítésre kerül egy daraboló csarnok, egy összeszerelő csarnok, valamint kialakításra kerül a szükséges infrastruktúra.
 
Az Equinox Consulting a pályázatmenedzsment és a kapcsolódó üzleti terv megírásában vállalt szerepet.
 
 

 

Az Equinox Consulting néhány sikerrel teljesített megbízása a teljesség igénye nélkül

Equinox Consulting Kft. | 1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park) készítette: