Projektmenedzsment

„A Mátraverebély – Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztése” projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása

 
 
2013
 
 
Az észak-magyarországi projekt célja a Mátraverebély – Szentkút Nemzeti Kegyhely teljes körű építészeti felújítása és komplex turisztikai szolgáltatások kialakítása volt. A projekt befejezésével egy a XXI. századi Igényeket kielégítő zarándokközpont jött létre. A közel 2,5 milliárd Ft összköltségű projekt kivitelezése során megvalósult a templom és a rendház rekonstrukciója, a szabadtéri létesítmények átfogó fejlesztése, a zarándokház és zarándokszállás átépítése, fogadóépület és fogadótér kialakítása.
 
A felújításoknak köszönhetően a Kegyhely a hagyományos egyházi szolgáltatások mellett már komplex turisztikai szolgáltatásokat is nyújt: múzeumlátogatás (Ferences Galéria) lehetősége, rendezvények megtartásának lehetősége (ifjúsági találkozók, konferenciák stb.), szálláshely-szolgáltatás (zarándokszállások), vendéglátás (zarándoklatok és rendezvények idején), kereskedelmi szolgáltatások (kegytárgyüzlet), egyéb látogatóbarát szolgáltatások (integrált látogató-menedzsment rendszer), egyéb kiegészítő szolgáltatások (mosdó- és pelenkázó helyiségek).
 
Az Equinox Consulting a projektmenedzsment feladatokat látta el a megvalósítás során.
 
 

 
 

„A Püspökvár titkai: A püspöki palotától a dzsámiig – a Pécsi Egyházmegye évezredes örökségének turisztikai vonzerővé fejlesztése” projekt előkészítése, pályázat- és projektmenedzsmentje

 
 
2012
 
 
Az elnyert mintegy 1,5 milliárd forint segítségével a Pécsi Egyházmegye nemcsak felújíthatta idővel megkopott, leromlott vagy egészen méltatlan állapotba került épületeit, de legtöbbjüket új tartalommal és új feladatokkal vehette ismét használatba. Ez vonatkozik kiemelt jelentőségű szakrális-liturgikus épületeire, a pécsi Székesegyházra és Dzsámira éppúgy, mint a sokáig üresen álló Püspöki Magtárra vagy a Martyn-házként ismert kanonoki palotára. A hét pécsi belvárosi helyszínt érintő beruházás az épületek felújítását és azok kiállítóterekké alakítását, a pécsi püspökség műkincseinek restaurálását, illetve a felújított terek bútorokkal és műtárgyakkal történő berendezését is lehetővé tette. Mindezt úgy sikerült megvalósítani, hogy az elmúlt ezer év történelme, kultúrája, hitélete teljes összhangban, egymást kiegészítve találkozhat a 21. század turisztikai igényeit kielégítő kínálattal. A projekt eredményeként a Pécsi Egyházmegye a következő helyszíneken nyújt turisztikai szolgáltatásokat: Magtár Látogatóközpont, Pécsi Székesegyház, Püspöki Palota, Püspöki Kert és „Titkos átjáró”, Püspöki KincsTár, Zarándokház, Dzsámi, Csontváry Múzeum.
 
Az Equinox Consulting munkatársai a projekt előkészítésétől a projektmenedzsment lezárultáig részt vettek a projekt megvalósításában.
 
 

 
 

A „Teljesítményorientált, környezet- és állatbarát takarmányozási technológia-prototípusok kidolgozása különböző vízi szárnyas fajok részére” projekt előkészítése, pályázat- és projektmenedzsmentje

 
 
2013
 
 
A 317,5 millió Ft összköltségvetésű, 220 millió Ft támogatással megvalósuló kutatás-fejlesztési projekt célja új víziszárnyas takarmányozási technológia kifejlesztése volt. A konzorciumvezető vállalat hazánk egyik legismertebb mezőgazdasági cégcsoportjának tagja, fő tevékenysége kiváló minőségű takarmány-előkeverékek (premixek) és késztakarmányok gyártása valamennyi gazdasági haszonállatfaj és hobbiállat részére, valamint ezek forgalmazása bel- és külföldön egyaránt. Konzorciumi tagként részt vett a kutatásokban a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara. A projekt célja melléktermékekre alapozott, világviszonylatban is egyedülálló takarmányozási technológia prototípusának kialakítása volt, amely jelentős gazdaságossági és környezetvédelmi előnyöket jelent a növendék víziszárnyasok előállítása számára.
 
A kutatási program eredményei hozzájárulnak a fontosabb lúd- és kacsatakarmányok táplálóanyag-szolgáltató képességének egzaktabb megismeréséhez, és a nagy teljesítményre képes e takarmányok táplálóanyag-szükségletének pontosításához. A fajspecifikus adatbázisok alapján forradalmasítható lesz a víziszárnyas takarmányozás, az új tudományos eredmények jelentős hiányosságokat pótolnak a takarmányozás területén. A kidolgozott takarmányozási technológiai gyakorlati alkalmazása jelentős megtakarításokat jelent majd a víziszárnyas ágazat számára, javítva annak versenyképességét.
 
Az Equinox Consulting a pályázat-előkészítés, a pályázatírás és a projektmegvalósítás teljes folyamatát végigkísérte.
 
 

 
 

Magyarország legnagyobb biogáz-üzemének létrehozásához kapcsolódó projekt projektmenedzsmentje

 
 
2012-2013
 
 
A projekt célja a dél-alföldi biogáz hasznosító vállalkozás beruházásában vágóhídi hulladéksterilizáló és biogáz-üzem építése, amely a környékbeli gazdaságok tevékenysége során keletkező, az üzemben feldolgozható hulladékok (vágóhídi hulladék, sertés hígtrágya, pulykatrágya, szarvasmarha almos trágya, energetikai célra termesztett növények) kezelése, és a termelt biogáz hasznosítása a létesítendő kiserőműben.
 
A projekt sikeres megvalósításával Magyarország legnagyobb biogáz-üzeme jött létre. A 4,2 megawatt villamos energia teljesítményű erőmű 4,5 milliárd Ft-ból közel 500 millió Ft-os uniós támogatás segítségével, alig több mint egy év alatt épült fel. Az évente 18-20 ezer lakos teljes energiaellátására képes erőmű az élelmiszer-előállításból származó évi több mint 40 ezer tonna hulladékot képes feldolgozni. A környező állattartó telepek 53 ezer tonnányi szerves trágyáját is felhasználja az üzem, amely évente 12,5 millió köbméter biogázt állít elő. A kiserőmű pedig fűtési meleg vízen kívül technológiai gőzt, hűtési hidegenergiát és áramot is előállít. Itt hasznosítják a termelt biogáz 80%-át, ami évente 1,5 millió köbméter földgáz felhasználását váltja ki.
 
Az Equinox Consulting látta el a projektmenedzsment feladatokat a megvalósítás során.
 
 

 
 

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódó projekt előkészítése, pályázat- és projektmenedzsmentje

 
 
2010-2013
 
 
Az uniós forrásból finanszírozott projekt eredményeképpen 2016-tól az eddig lerakásra kerülő évi mintegy 24 000 tonnányi hulladék jelentős részét forgatja vissza a szelektív gyűjtési rendszer a Délnyugat-Balatoni régió 64 településén, így a lerakásra szánt hulladék várhatóan 40%-kal csökken majd. A projekt célja a lakosság bevonása mellett a környezetterhelés csökkentése és a meglévő hulladéklerakók kapacitásával való ésszerű gazdálkodás elérése. A kiépült új hulladékgazdálkodási infrastruktúra a térség teljes területén legalább 30 éves időtartamra biztosítja majd a lakosság szilárdhulladékának szabályszerű, környezetkímélő kezelését és ártalmatlanítását. A fejlesztés eredményeképpen a szelektív gyűjtőjárművek házhoz mennek, lehetővé téve a kényelmes, mégis környezettudatos mindennapi hulladékkezelést az érintett településeken. A projekt keretében szelektív gyűjtésre alkalmas és házi komposztáló edényzet, konténerek és préskonténerek kerültek beszerzésre, továbbá a Társulás és a települések hulladékgazdálkodási járműparkja is bővült.
 
A szelektíven gyűjtött hulladékmennyiség drasztikus növelésével a másodlagosan felhasználható anyagok mennyisége egyenes arányban nő, amelyek újrahasznosítása során a felhasznált energia mennyisége akár 90%-kal is kevesebb lehet, mint a hagyományos elsődleges nyersanyagokból történő termék-előállítás során. Ezáltal nagy mennyiségű víz és energia spórolható meg, és csökken a káros anyagok kibocsátása is.
 
Az Equinox Consulting a pályázat-előkészítés és pályázatírás, valamint a projektmegvalósítás teljes folyamatát végigkísérte.
 
 

 
 

A magyarországi szénbázisú metanolgyártás megteremtéséhez kapcsolódó projekthez nyújtott projektmenedzsment szolgáltatás

 
 
2012-2015
 
 
A több mint 430 millió Ft összköltségű, piacorientált kutatás-fejlesztésre irányuló pályázat keretében a szénbázisú metanolgyártás magyarországi megteremtését célzó projekt valósult meg. A bányászati ágazatban tevékenykedő, 750 millió Ft éves árbevételű észak-magyarországi középvállalatnak mint konzorciumvezetőnek nyújtott az Equinox Consulting projektmenedzsment szolgáltatásokat. A projektmegvalósítás keretében elkészültek a hazai barnaszén vegyipari célú felhasználását előtérbe helyező metanol-gyár tervei és technológiai leírása, amely gyár méreténél fogva alkalmas lehet egyedi barnaszén-lelőhelyek mellé telepített metanol-gyártás megindítására. Elkészült az első kísérleti üzem, az ipari kísérleti laboratórium, melynek tesztelése és optimalizálása a projektmegvalósítást követően is tart. A projekt eredményei választ adnak majd a magyarországi barnaszén-lelőhelyek mellé telepített metanolipar technológiai és gazdaságossági kérdéseire.
 
Az Equinox Consulting menedzselte a projektmegvalósítás végső folyamatát, beleértve a zárást is.
 
 

 
 

Mobil Biogáz Egység létrehozásához kapcsolódó kutatás-fejlesztési projekt előkészítése, pályázat- és projektmenedzsmentje

 
 
2009
 
 
A nyugat-magyarországi székhelyű projektcég több mint 460 millió Ft támogatás felhasználásával valósított meg egy közel 1,1 milliárd Ft összköltségű kutatás-fejlesztési projektet, mely az eredményeképpen létrejött Mobil Biogáz Egységhez kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatást, illetve a kísérleti fejlesztést is támogatta. A kutatóközpontban egy mobil félüzemi berendezés létesült az alapanyag (továbbiakban szubsztrátum) előkezelésének és előkészítésének kutatására. 
 
A mobil kutatási egység a mindenkori biogáz-üzemek helyszínen történő hatékonyságnövelő potenciáljának kutatására épült. A feltárási eljárással a meglevő biogáz-üzemek felhasznált szubsztrátumai hatékonyabban bonthatók, mely végső soron a meglévő biogáz-üzemek biogáz-hozamainak növekedését eredményezi. A cég által alkalmazott előkezelés lényege, hogy a szubsztrátum magas hőmérsékleten és nyomáson tartásával, majd ennek hirtelen alacsony nyomásra történő csökkentésével feltárja az alapanyagot. Továbbá lehetőség nyílik az optimális feltárási feltételek megállapítására, mely információk birtokában a már meglevő biogáz üzemek számára javaslatokat lehet megfogalmazni a szubsztrátum előkezelésére vonatkozóan, melynek segítségével a rothasztási eljárás során gázhozam-növekedést lehet elérni. A megvalósítás és kutatás során egy modern mobil fermentációs berendezést is kifejlesztettek. A projekt keretében a 10 új munkahely jött létre.
 
Az Equinox Consulting a pályázatírás és -előkészítés, valamint a projektmegvalósítás teljes folyamatát végigkísérte.
 
 

 
 

Jelentős autóipari beszállító cég technológia hátterének komplex fejlesztésére irányuló projekthez nyújtott projektmenedzsment szolgáltatás

 
 
2010-2013
 
 
A támogatott vállalkozás árbevételének jelentős részét az autóipari beszállítói tevékenység adja. Termékeik megtalálhatóak az összes nagyobb gépkocsi márkában (pl. Suzuki, Peugeot, Renault, Citroen, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi stb.). A cég mindig is nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a felmerülő igényeket a lehető legmagasabb minőségi színvonalon elégítse ki, melyhez a legkorszerűbb gépekre van szüksége. Ezen eszközök alkalmazásával a termelékenységi mutatók jelentős mértékű növelése valósítható meg, mely által a költségek csökkentésére, a piaci részesedés bővítésére és a versenyképesség javítására van lehetőség. Stratégiai cél, hogy a modern eszközök által az innovációs képesség javuljon és a versenyelőny fenntartható legyen. Az autóipari termékek gyártása tekintetében a beruházás előtti kapacitások határát elérte a cég mind eszközállomány, mind csarnok-alapterület tekintetében.
 
A 212 millió Ft támogatással és több mint 530 millió Ft összköltséggel megvalósult projekt keretében a bővülés fenntartásának érdekében megvalósult mintegy 1.200 m2 csarnok építése, 14 db termelőeszköz beszerzése és a vállalati folyamatmenedzsment fejlesztésére irányuló tanácsadás.
 
Az Equinox Consulting a projektmegvalósítás teljes folyamatát végigkísérte.
 
 

 

Az Equinox Consulting néhány sikerrel teljesített megbízása a teljesség igénye nélkül

Equinox Consulting Kft. | 1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park) készítette: