Szervezetfejlesztési tanácsadás

Szervezetfejlesztési tanácsadás jelentős vállalkozás részére

 
 
2012
 
 
Az Equinox Consulting szervezetfejlesztési tanácsadást nyújtott egy jelentős autóipari beszállító részére. A feladat része volt a vállalat pénzügyi, adóügyi és jogi átvilágítása, üzleti tervezés és vállalatértékelés, valamint M&A tanácsadás.
 
 

 
 

Stratégiai tanácsadói és szervezetfejlesztési feladatok ellátása jelentős vállalkozás részére

 
 
2013-2015
 
 
A jelentős hazai autóipari beszállítónak elvégzett projekt célja a vállalat stratégiájának lefordítása az egyes részlegek szintjére. Az Equinox Consulting feladatainak részét képezte továbbá a cég megfelelő működésének elősegítése, valamint részletes helyszíni helyzetfelmérés és személyes interjúk alapján a hatékony termelési és irányítási folyamatok kialakításának támogatása is.
 
 

 
 

Emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás informatikai vállalkozás részére

 
 
2013
 
 
Az Equinox Consulting egy jelentős hazai informatikai vállalkozásnál végzett tanácsadást emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére és az azokhoz tartozó szakmai anyagok elkészítésére. A feladatok részét képezték többek között az alábbiak:

 • Munkavállalói kérdőíves elégedettség felmérés
 • Gyakornoki program
 • Munkahelyi hálózatkutatás
 • HR felmérés és tanácsadás
 • HR felmérések kommunikációja a munkatársak részére
 • Munkaerő kiválasztás
 •  
   

   
   

  A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztésére irányuló kiemelt projekttel kapcsolatos tanácsadás

   
   
  2013-2014
   
   
  „A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” című kiemelt projekt „4. Nemzetközi együttműködési tevékenység” című alprojektje keretében ILO, OECD, DG EMPL dokumentumai (valamint a korábbi PHARE-HEFOP-TÁMOP dokumentumok) alapján az Equinox Consulting feladata a foglalkoztatási szolgálat üzemeltetésének, szervezésének és fejlesztésének áttekintése volt az alábbi tematika szerint:

 • „Benchmarking tanulmány a PES 2020 üzleti modell egyes pilléreit érintő, jól működő gyakorlatok folyamatok bemutatásáról” tanulmány
 • Ennek keretében a kapcsolódó hazai kezdeményezések, fejlesztések összefoglalása
 • „Javaslattétel a kialakítandó hazai PES 2020 üzleti modell szervezeti keretire, a működést megalapozó legfontosabb gyakorlati eljárásokra” tanulmány
 • Ennek keretében az NFSZ munkaerő-piaci helyzetének, fogyasztói csoportjainak elemzése
 •  
   

   
   

  Tudás- és minőségmenedzsment szolgáltatások a KEKKH részére

   
   
  2014
   
   
  Az Equinox Consulting feladata teljesítménymenedzsment fejlesztési tevékenység külső szaktanácsadói támogatása volt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában (KEKKH). A feladatok közé tartozott a kiválasztott kulcsfolyamatra vonatkozó fejlesztési célok, intézkedési terv és teljesítményindikátorok meghatározása, továbbá a kontrolling terület szervezeti szerepére vonatkozó fejlesztési terv kidolgozása.
   
   

   
   

  Minőségbiztosítási feladatok ellátása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal uniós projektjéhez kapcsolódóan

   
   
  2013
   
   
  Az Equinox Consulting a megbízás keretében minőségbiztosítási feladatokat, többek között az alábbi tevékenységeket látta el a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal EKOP-1.1.13.-2012-2012-0001 pályázatához:

 • Minőségbiztosítási terv összeállítása
 • Rendszeres minőségbiztosítói jelentés elkészítése a folyamatba épített minőségbiztosítás keretében
 • Minőségbiztosítói jelentés kiadása projektdokumentációs termékenként
 •  
   

   
   

  Tanácsadás a Szegedi Tudományegyetem kooperációs központjának kialakításával kapcsolatban

   
   
  2013-2014
   
   
  A projekt célja, hogy megvizsgálja, milyen keretek között érdemes kialakítani a Szegedi Tudományegyetem kutató és koordinációs központját. Az Equinox Consulting feladatai közé tartozott többek között:

 • Információgyűjtés mélyinterjúkon és fókuszcsoportos interjúkon keresztül
 • A Kooperációs Központ működési keretrendszerének kialakítása
 • Egy fenntartható üzleti modell kidolgozása
 •  
   

   
   

  Tanácsadás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal online szolgáltatásainak fejlesztésével kapcsolatban

   
   
  2014
   
   
  Az Equinox Consulting a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére készített tanulmányt a magyar foglalkoztatási szolgálat on-line munkaerő-piaci szolgáltatásainak javasolt fejlesztéseiről nemzetközi tapasztalatok alapján.
   
   

   
   

  Innovációs workshopok moderálása

   
   
  2014-2015
   
   
  A megbízás keretében az Equinox Consulting feladata volt innovációs workshopok moderálása egy jelentős hazai tanácsadó cég részére, többek között az alábbi tevékenységek elvégzésével:

 • Módszertani előkészítés: az aktuális workshop-téma és a résztvevők alapján az ideális módszertanok kiválasztása és előkészítése
 • A workshopok moderálása: workshopokon a moderálás, a motivációs alapú egyéni felelősségvállalás, valamint az akciótervezés elősegítése
 • Beszámoló készítése: a megrendelővel egyeztetett formátumban és terjedelemben a workshopokról írásos beszámoló készítése
 •  
   

   
   

  Szervezetfejlesztési tanácsadást városfejlesztő cég részére

   
   
  2015
   
   
  Az Equinox Consulting szervezetfejlesztési tanácsadást nyújtott egy budapesti kerület önkormányzata városfejlesztő cégének az eredményes és átlátható működés érdekében.
   
   

   

  Az Equinox Consulting néhány sikerrel teljesített megbízása a teljesség igénye nélkül

  Equinox Consulting Kft. | 1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park) készítette: