Pályázatmenedzsment

Pályázatmenedzsment megbízásaink során részt veszünk Ügyfeleink fejlesztési elképzeléseinek formálásában, kialakításában, amely alapján elkészítjük és beadjuk a közösen kiválasztott pályázati felhívásra projektjavaslatukat. A pályázati felhívásokon Ügyfeleink jellemzően vissza nem térítendő támogatást igényelnek, amellyel a fejlesztési elképzelésük megvalósítása gyorsabban megtérül és/vagy kisebb kockázatot hordoz számukra. Munkáink során jellemzően nagyobb értékű és komplex költségszerkezetű fejlesztésekkel foglalkozunk, és nem törekszünk egyszerű pályázati felhívásokra nagy számosságú és kisebb méretű projektjavaslatok benyújtására.

Megbízásaink során vállalati Ügyfeleinknek szolgáltatásunkat infrastruktúra- és/vagy gyártástechnológia-fejlesztés, egyéb tárgyi eszköz beruházás, kutatás-fejlesztés és innováció, valamint információs és kommunikációs technológiák fejlesztése terén nyújtjuk. A közszférához tartozó Ügyfeleink megbízásából elsősorban humánerőforrás (oktatás-képzés, egészségügyi foglalkoztatás) és infrastruktúra-fejlesztés (hulladékgazdálkodás, vízi közmű), település- és turizmusfejlesztés, környezetvédelem, energiaracionalizálási és megújuló energetikai fejlesztéseket támogató hazai és európai uniós pályázatok összeállításával foglalkozunk.

Az adott pályázati felhívás előírásaihoz igazodva a projektjavaslat pályázati adatlapjának jellemzően, de nem kizárólagosan a projektgazda által megadott adatok alapján történő kitöltése, és a szükséges mellékletek összeállítása valósul meg a meghatározott formai és tartalmi feltételeknek való megfelelőség, valamint a határidők betartásának biztosításával.

A pályázatmenedzsment szolgáltatásunk keretében szolgáltatásunk kiterjed az alábbi tevékenységek elvégzésére:

  • strukturált adatkérések elkészítése és azon keresztül az adatok, információk és dokumentumok begyűjtése;
  • folyamatos szakmai konzultációs lehetőség biztosítása;
  • pályázati mellékletek begyűjtésének minőségbiztosítása;
  • pályázati adatlap és mellékleteinek kitöltése, összeállítása;
  • pályázati dokumentumcsomag összeállítása és aláíratása;
  • elkészült pályázati dokumentumcsomag benyújtása;
  • esetleges hiánypótlási dokumentációk összeállítása;
  • támogatási döntést megelőző helyszíni szemléhez kapcsolódó felkészítés és szakértői támogatás;
  • valamint a fenti tevékenységeket átfogó projekt-koordináció.

Kapcsolódó referenciák

Equinox Consulting Kft. | 1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park) készítette: