Projektmenedzsment

Projektmenedzsment megbízásaink során egy világosan meghatározott és általunk is felmért projekt erőforrásainak szervezésével és irányításával foglalkozunk, amely általános célja, hogy a projekt szolgáltatásunk eredményeként, adott idő- és költségkereten belül, illetőleg a tervektől való indokolt eltérések mellett (azonosított és kezelt kockázatok, problémák), az Ügyféllel előre, közösen felállított sikerkritériumok szerint valósuljon meg. Másként fogalmazva: a projektmenedzsment nem más, mint a megfelelő tudáselemek, képességek, eszközök és technikák együttes alkalmazása egy projekten belül, annak érdekében, hogy az adott projekt a vele szemben támasztott követelményeket teljesítse. Projektmenedzsment tevékenységünk a projekt megvalósításának teljes vagy részleges körű szervezési, vezetési tevékenységének ellátásával, vagy az ügyféloldali projektmenedzser munkájának támogatásával valósul meg. Projektmenedzsment szolgáltatásunk során a tevékenységek minden esetben az Ügyfél és a projekt igényeire szabottak.

A projektmenedzsment megbízásaink jelentős számban pályázatok menedzsmentjéhez kapcsolódnak, amikor Ügyfeleink a projektben megvalósuló fejlesztéshez hazai és/vagy európai uniós forrásból egyedi vagy pályázati úton fejlesztési támogatást nyernek el. A fejlesztési támogatás hatékony és szabályszerű felhasználása érdekében biztosítjuk a támogatási szerződés menedzsmentjét (szerződéskötés, -módosítás, megszüntetés), elkészítjük a projekt nyomonkövetését biztosító jelentéseket, összeállítjuk a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmeket, valamint felkészítjük és személyes jelenléttel támogatjuk Ügyfeleinket az ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervezetek helyszíni ellenőrzésein. Elvégezzük a projekt megvalósítási időszakának záráshoz szükséges dokumentumok kitöltését, valamint szükség esetén támogatjuk a kötelező projektfenntartási időszakban jelentkező monitoring célú jelentések összeállítását.
Kapcsolódó referenciák

Equinox Consulting Kft. | 1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park) készítette: